Tvorba textu

Napísať článok, báseň alebo všeobecne text môže byť zložité. Môžem to urobiť za vás. Vami dodané materiály alebo poznámky zahrniem do textu. Text bude obsahovať vami zvolené kľúčové slová alebo dôležité vety. V tomto prípade je potrebné zvážiť, že do textu použijem len informácie, ktoré dostanem od vás. Vzhľadom k tomu, že nie je možné dopredu presne určiť počet slov v texte, je potrebné si orientačne dohodnúť minimálny a maximálny počet slov. Finálna cena sa bude meniť v závislosti na celkovom počte slov v hotovom texte.

K vyhotoveniu textu je nutné dodať:
- Tému
- Kľúčové slová a vety
- Informácie, ktoré si želáte zahrnúť (vo forme rešerše)
- Všetky ostatné detaily, ktoré si želáte zahrnúť
- Približný rozsah(minimálny a maximálny počet slov)

Zvážte prosím dôkladne dĺžku textu vzhľadom množstvu informácii, ktoré si prajete zahrnúť. Snažím sa objednávky plniť v čo najkratšom možnom čase. Samozrejme je nutné brať v úvahu, že každá objednávka je unikátna a tak vyžaduje odlišný čas.

Cenník:
1) Neodborný text (0,05 €/slovo) minimálna cena 10.00 €
2) Odborný text (0,06 €/slovo) minimálna cena 12.00 €
3) Báseň (0,08 €/slovo) minimálna cena 6.00 €

Překlady z/do angličtiny

Hľadáte kvalitné prekladateľské služby alebo doučovanie v anglickom jazyku? Práve ste našli! Ponúkam preklady všeobecné, technické a obchodné, tlmočenie po celej ČR a SR, výuku angličtiny a korektúru textu. Veľmi rád sa stanem vašim odborníkom a sprievodcom v anglicky hovoriacom svete.

Prečo moje preklady?

Roky skúseností
Priateľský prístup
Skvelá cena
Vysoká kvalita
Zachovanie detailov
Možnosť umeleckej realizácie textu
Skvelé ovládanie jazyka
Trpezlivosť

Moje služby

Preklady knih
Preklady odborných článkov
Korektura textu
Korešpondencia
Doučovovanie
Tvorba textu

Rýchly kontakt

Peter Haluza
Tel: +421903741122
Email: peterhaluza.professional@gmail.com