Preklady a korektúra

V prekladaní rôznych textov mám dlhoročnú prax. Pri preklade sa riadim pravidlom, že preklad má byť minimálne takej kvality akej by som ho chcel dostať ja na vašom mieste. Samozrejme sa cena prekladu líši od počtu slov.

Preložím vám štandardizovanú stranu 250 slov pôvodného textu za ceny:
1) Neodborný text 7.00€ (0,028 €/slovo) minimálna cena 7.00 €
2) Odborný text 8.00€ (0,032 €/slovo) minimálna cena 8.00 €
3) Korešpondencia 6.00€ (0,024 €/slovo) minimálna cena 6.00 €

Korekcia textu je ocenená podľa počtu strán pri čom sa počíta každá začatá strana a to sumou 5 €.

Všetky zákazky sa snažím dodať čo najskôr. Zvyčajne do piatich pracovných dní od prijatia vášho originálu. V prípade veľkej objednávky, akou sú napríklad preklady kníh samozrejme treba počítať s dlhším časom.
Text potrebujem dodať v digitálnej podobe, ideálne vo forme, kde sa dá s textom manipulovať. (napríklad MS Word)

V prípade, že máte text v inej podobe napríklad PDF cena sa môže zvyšovať, pretože s takýmto formátom sa pracuje ťažšie a práca s ním vyžaduje viac času. Ak má váš text neznámy počet slov, cenu odhadujem podľa priemerného počtu slov v prvých troch až piatich riadkoch. (Okrem nadpisu.) Finálnu cenu určím podľa celkového počtu slov v preklade. Tieto ceny sa možu líšiť.

Překlady z/do angličtiny

Hľadáte kvalitné prekladateľské služby alebo doučovanie v anglickom jazyku? Práve ste našli! Ponúkam preklady všeobecné, technické a obchodné, tlmočenie po celej ČR a SR, výuku angličtiny a korektúru textu. Veľmi rád sa stanem vašim odborníkom a sprievodcom v anglicky hovoriacom svete.

Prečo moje preklady?

Roky skúseností
Priateľský prístup
Skvelá cena
Vysoká kvalita
Zachovanie detailov
Možnosť umeleckej realizácie textu
Skvelé ovládanie jazyka
Trpezlivosť

Moje služby

Preklady knih
Preklady odborných článkov
Korektura textu
Korešpondencia
Doučovovanie
Tvorba textu

Rýchly kontakt

Peter Haluza
Tel: +421903741122
Email: peterhaluza.professional@gmail.com